Vianočné obdobie je časom pokoja, lásky a obdarovania. Je to obdobie, kedy sa snažíme viac myslieť na druhých a zaujímame sa o nich.

Občianske združenie Hradisko na Kláštore – Ponická Huta v spolupráci s podnikateľom Jurajom Hromadom uskutočnili 19. decembra 2015 dobročinnú akciu spojenú s podávaním tradičnej grilovanej klobásy, krkovičky a vianočného punču. Cieľom tejto akcie bolo spríjemniť sobotňajšie popoludnie obyvateľom Ponickej Huty, pozvaným hosťom, ktorí prišli do športového areálu našej obce a do Krčmy u Hrčkov, kde hrala pre návštevníkov živá hudba Colorádo. V príjemnej vianočnej atmosfére sa stretli rovnako zmýšľajúci, pozitívne a priateľsky naladení ľudia, aby na chvíľu zabudli na všedné starosti a pripomenuli si, že život nie je o tom čo chceme, ale o tom čo máme.

Organizátori tohto podujatia ďakujú krčmárovi Dušanovi Hrčkovi, ktorí priestorovo zabezpečili túto akciu a aj tradičným majstrom kuchárom Stanovi Krajanovi a Jankovi Račkovi za uvarenie punču a ugrilovanie chutnej klobásy. Za materiálové zabezpečenie ďakujeme Milanovi Ferenčíkovi a Petrovi Gembalovi, taktiež pani Katke za jej vkusné zaranžovanie stánku, príjemné melódie z CD pri obsluhe a výdrž pri čapovaní vianočného punču.

Veľká vďaka všetkým, ktorí prišli a svojou účasťou pomohli podporiť túto dobrú a vydarenú akciu, v ktorej chceme pokračovať aj naďalej.

Ing. Dušan Králik

POZVÁNKA