O nás

OZ je združením dobrovoľným. Jeho hlavným poslaním je upriamovať pozornosť verejnosti na neznámu lokalitu „Hradisko na Kláštore v Ponickej Hute“, významnú z hľadiska ochrany prírody, archeológie, histórie a kultúry našich predkov. Lokalita Hradisko sa nachádza hneď za obcou Ponická Huta v pohorí Učovník, ktorý svoje tajomstvá o Hradisku na Kláštore skrýva približne na jednom hektári lesnej plochy. Jeho priedomie tvorí skalnaté bralo Baba, na ktorého vrchole sa dodnes nachádza jedinečný železný kríž, vytavený a ukutý zo železa zo zaniknutej vysokej hutnej pece v Ponickej Hute.

Vznik občianskeho združenia

Rozhodli sme sa:

 • zbierať, obnovovať, kompletizovať vedomosti a informácie o lokalite
 • informácie zverejňovať, informovať širokú verejnosť
 • podieľať sa na rozvoji, usmernení turizmu, pešej chôdze v našom regióne
 • organizovať kultúrno-spoločenské, historicko-náučné podujatia
 • sprostredkovať stretnutia a archeologické aktivity pre všetky vekové kategórie
 • rozvíjať ich kultúrno-historickú gramotnosť v prirodzených podmienkach lokality Hradiska na Kláštore v Ponickej Hute

Jedným z kľúčových zameraní OZ je vytvoriť a udržiavať náučný chodník Hradiska, zameraný na život, prácu a remeslá našich predkov z dávnych čias. Taktiež dostať do povedomia vzácnu flóru a faunu strategického miesta na Hradisku. Zároveň sprístupniť a poskytovať verejnosti historické artefakty ľudskej činnosti v lokalite Hradisko, zahájiť archeologický prieskum lokality a následne vykonávať propagáciu lokality nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

S úctou členovia riadiaceho výboru OZ Hradisko na Kláštore – Ponická Huta

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dokumenty:

Dokumenty

Aktuálne dostupné dokumenty OZ:

 • Stanovy občianskeho združenia zo dňa 11. Januára 2015
 • Členská prihláška

Požadovaný dokument je možné stiahnúť kliknutím na tlačidlo nižšie.

Základné informácie

Občianske združenie Hradisko na Kláštore – Ponická Huta

IČO: 42394139
DIČ: 2120150890

Sídlo:
Bukovinka 135/20,
97633 Poniky – Ponická Huta,
Slovenská republika

Telefón: +421 915 815 900, +421 905 217 291
E-mail: info@hradiskohuta.sk

Bankové spojenie

OTP - Fond konto (EUR)

BBAN: 16167462/5200
IBAN: SK20 5200 0000 0000 1616 7462
SWIFT: OTPVSKBX

Zakladajúci členovia

 • Ing. Králik Dušan
 • Mgr. Králiková Katarína
 • Bc. Dioši Daniel