In memoriam Jána Melku...

V športovom areáli v Ponickej Hute bolo v sobotu dňa 20. júna 2015 od 9:00 hod. rušno. Okolie sa zmenilo na veľkú kuchyňu pod holým nebom, kde všetko rozvoniavalo baraním perkeltom, guľášom, varenou baraninou a horiacim drevom pod kotlami. Odborníci na baraní perkelt sa stretli na 1. ročníku Majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu - memoriál Jána Melku. Pred začiatkom súťaže si svoje perkeltové stánky postavilo desať družstiev, odhodlaných variť do poslednej kvapky ...

Úlohou každého družstva bolo uvariť perkelt z dvoch kilogramov baranieho mäsa podľa vlastnej receptúry tak, aby sa trafili do chuti porotcov. Po štarte o 10:00 hod. nastal štvorhodinový maratón varenia, ktorého priebeh sledovala odborná porota. Jednotlivé družstvá museli porotu zaujať aj krátkym kultúrnym vystúpením, nápaditosťou stolovania a kreativitou oblečenia. Po 14:00 hod. porota odobrala vzorky z perkeltov na ochutnávku a hodnotenie , z ktorých vybrala tri víťazné porcie. Najlepší perkelt navarilo družstvo rodiny Benických z Ponickej Huty, na 2. mieste Jastrabi z Jastrabej a na 3. mieste - 4 barance a 1 jahňa z Ponickej Huty.

Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien pokračoval program v rôznych športových disciplínach ako boli fúrikové preteky, hod kluchtov, ukážka pravekej tavby medi, tavičov bratov Drábovcov, výroba a predaj ovčiarskych výrobkov bačov z okolitých salašov, ukážka výroby keltských brošní, taktiež prehliadka Hradiska na Kláštore so sprievodcom a odborným výkladom. Počas celých majstrovstiev súťažiacim a divákom hrala do ucha príjemná hudba, ktorú vkusne servíroval DJ-Aďo.

Majstrovstvá sa uskutočnili ako spomienka na pána Jána Melku – uznávanú osobnosť ponického ovčiarstva, vynikajúceho baču, človeka, učiteľa a kamaráta. Založením tradície memoriálu si chceme každý rok pripomenúť tohto vynikajúceho človeka, ktorý zanechal v našich srdciach hlbokú brázdu nezabudnuteľných spomienok. Príjemný a zábavný sobotný deň v Ponickej Hute sa uskutočnil vďaka ochotným a nadšeným ľuďom, ktorí sa zaangažovali do organizácie tohto podujatia, či už fyzickou prácou, láskavým slovom, materiálnym vybavením, alebo finančným príspevkom.

Ďakujeme vám za vynaložené úsilie, vynikajúci ľudský prístup i zvládnutie organizačnej záťaže a tešíme sa na ďalší ročník Majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu memoriál Jána Melku.