Základné informácie

Občianske združenie Hradisko na Kláštore – Ponická Huta

IČO: 42394139
DIČ: 2120150890

Sídlo:
Bukovinka 135/20,
97633 Poniky – Ponická Huta,
Slovenská republika

Telefón: +421 915 815 900, +421 905 217 291
E-mail: info@hradiskohuta.sk

Bankové spojenie

OTP - Fond konto (EUR)

BBAN: 16167462/5200
IBAN: SK20 5200 0000 0000 1616 7462
SWIFT: OTPVSKBX

Zakladajúci členovia

  • Ing. Králik Dušan
  • Mgr. Králiková Katarína
  • Bc. Dioši Daniel