Občianske združenie Hradisko na Kláštore – Ponická Huta zorganizovalo už ďalší ročník tradičných fašiangov. Zraz masiek bol pred Gembalovcami v sobotu 25. februára popoludní. Originálne masky od výmyslu sveta sa postretali a začalo sa chodiť a vyhrávať od domu k domu. Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide - zvesela sa nieslo od horného konca na dolný, od Gembalovcov po tabuľu na začiatku obce a naspäť. Husle, harmonika, dobrá nálada, smiech, to všetko znásobovalo príjemnú atmosféru. Tuto nám nedali, tuto nám dajú, tu koňa zabili, slaniny majú – posledné verše známej fašiangovej piesne ani neboli potrebné, lebo každá gazdinka s gazdom už vynášali pred dom všakovaké tuhé i tekuté pohostenie. Nechýbala tunajšia špecialita, ktorou je vynikajúci rum na masle. Vôňa dobrôt vyprevádzala spievajúcich a o chvíľu aj tancujúcich chasníkov ďalej a ďalej.

Po ukončení obchôdzok nasledovala zábava v kultúrnom dome, kde sme si pripomenuli minulý ročník fašiangov vo fotografiách, zabavili sa pri komickej scénke Maťko a Kubko, či včielke Maji. Vylosovaných potešila pripravená bohatá tombola. Prítomný DJ rozprúdil tanečnú zábavu, ktorá trvala do neskorých nočných hodín. Počas trvania pôstu i celý nasledujúci rok budeme už len spomínať na dobrú zábavu a pri dodržiavaní tradičných fašiangových zvykov sa stretneme opäť o rok.

 

- S úctou členovia OZ Hradisko na Kláštore

POZVÁNKA